Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Gruźlica płuc

Gruźlica płuc zwana inaczej tuberkulozą jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki gruźlicy. Zakażenie prątkiem gruźlicy nie zawsze jest jednoznaczne z zachorowaniem. Zakażenie może trwać całe życia, a choroba wcale nie musi się rozwinąć.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy gruźlicy płuc

Istnieje wiele rodzajów gruźlicy płuc:

  • Gruźlica pierwotna bez uchwytnych zmian narządowych – dotyka głównie dzieci. Występuje powiększenie przytchawiczych i przyoskrzelowych węzłów chłonnych oraz minimalne ogniska zapalne przeważnie w szczytach płuc. Choroba może objawiać się gorączką, przyspieszonym tętnem , ogólnym osłabienie organizmu. Istnieje ryzyko rozlania się gruźlicy na cały organizm.
  • Gruźlica pierwotna węzłowo – płucna – występują zmiany w węzłach chłonnych tchawiczo – oskrzelowych z towarzyszącym ogniskiem w miąższu płucnym. Ten rodzaj gruźlicy występuje częściej u dzieci.
  • Gruźlica prosówkowa ostra – często oprócz płuc obejmuje także wszystkie narządy, łącznie z mózgiem i oponami mózgowo – rdzeniowymi. Przebieg choroby jest ciężki, występuje bardzo wysoka gorączka, duszność, sinica oraz ogólne zatrucie produktami rozpadu prątków. Jeżeli odpowiednio wcześnie zostanie podjęta terapia możliwe jest pełne wyleczenie.
  • Gruźlica płuc rozsiana podostra i przewlekła – rzadki rodzaj gruźlicy. Powstaje w wyniku przebicia serowatych węzłów chłonnych do naczyń.
  • Gruźlica płuc guzkowa i włóknisto – guzkowa ograniczona – w szczytowym polu płuc pojawia się kilka guzków o charakterze zmian zapalnych. Nieleczona choroba grozi przejściem w inną postać gruźlicy. Około 1/5 chorych może zarażać innych.
  • Gruźlica płuc naciekowa – najczęstszy rodzaj gruźlicy. W nieleczonych przypadkach choroba prowadzi do serowacenia i rozpadu miąższu płucnego. Obraz radiologiczny ukazuje nacieki w formie zacienień plamkowatych pojedynczych lub mnogich. Możliwe jest całkowite wyleczenie.
  • Serowate zapalenie płuc – wywołane jest rozległym, odoskrzelowym rozsiewem prątków. Jest to bardzo ciężka i groźna choroba, w której konieczne jest szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia przeciwprątkowego.
  • Gruźlica płuc włóknisto – jamista przewlekła – powstaje jako następstwo innych postaci gruźlicy, np. przewlekłej gruźlicy rozsianej lub serowatego zapalenia płuc. W płucach występują zmiany jamiste z sąsiadującymi obszarami włóknienia oraz z obszarami wtórnej rozedmy. Choroba ma złe rokowania, zmiany w płucach są zazwyczaj nieodwracalne.
  • Marskość pogruźlicza płuc – polega na masywnym rozroście tkanki łącznej w części płuc połączonym z całkowitą lub częściową bezpowietrznością rozrośniętego odcinka.. Ta postać gruźlicy może doprowadzić do zniekształceń tchawicy i oskrzeli oraz do powstawania rozstrzeni oskrzeli w tym rejonie.


Zobacz również objawy tej choroby: Objawy gruźlicy płuc

Gruźlica

Gruźlica jest wywoływana przez prątek gruźlicy (Mycabacterium tuberculosis). Jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową, która jest potencjalnie śmiertelna. Bakteria wywołująca to schorzenie może przetrwać w organiźmie człowieka przez wiele lat w stanie uśpienia.... czytaj więcej

Gruźlica narządu rodnego

Gruźlica narządu rodnego może pojawić się u kobiet w każdym wieku. Szczyt zachorowalności występuje jednak pomiędzy 30, a 40 rokiem życia. Choroba rozwija się zazwyczaj jako powikłanie utajonego zakażenia gruźliczego. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Depresja u nastolatków

Depresja u nastolatków

Depresja może dotyczyć również Twojego dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności